7/9/91
Kamerleden misleid over Irak connectie

Rijk verdoezelt informatie over wapenschandaal


door Joost Haas en Charles Sanders

Den Haag, vrijdag
Top-ambtenaren van het Directoraat-Generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken blijken de afgelopen dagen Tweede-Kamerleden te hebben misleid omtrent de door deze krant onthulde Iraakse ultracentrifuge-affaire.
Zoals De Telegraaf afgelopen dinsdag onthulde, is door de VN-inspectieteams in een dorp ten noorden van Bagdad een geheime atoominstallatie ontdekt waar met behulp van het Nederlandse ultracentrifugeprocede kernwapens worden ontwikkeld.

Dit syseem voor verrijking van uranium is in de jaren zevemntig ontworpen door het Fysisch Dynamnisch Onderzoekslaboratorium (FDO) in Amsterdam en Ultra Centrifuge Nederland (UCN) in Almelo.
De blauwdrukken voor de ultracentrifuges kwamen in Iraakse handen via de destijds in Nederland werkzame Pakistaanse atoomspion dr. Abdoel Quadeer Khan. Hij hielp Irak aan de Nederlandse productiemethode voor een atoombom via het Pakistaans-Arabische netwerk van de in opspraak geraakte Bank of Credit and Commerce International (BCCI).
Het departement van Economische Zaklen heeft Tweede-Kamerleden die na de publikatie in deze krant informeel opheldering vroegen, voorgehouden dat EZ niets wist over de Nederlandse ultracentrifuge-connectie.

Door het internationaal Atoom- en Energie Agentschap (IAEA) in Wenen is echter bekendgemaakt dat VN-inspectieteams in Irak ijn gestuit op bewijzen dat Irak beschikt over de in Nedreland ontwikkelde ultracentrifuges, waarmee op dit moment uranium wordt verrijkt tot splijtbaar materiaal voor kernwapens.
Desondanks liet de ambtelijke top van het Directoraat-Generaal Energie aan de Tweede-Kamerleden weten dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid in Irak van Nederlandse technologie op het gebied van de verrijking van uranium.
Ecomomische Zaken probeerde gisteren bij monde van mevrouw J. Kerkstra te verdoezelen dat de VN-inspectierapporten keihard bewijsmateriaal bevatten over de Nederlandse betrokkenheid bij het atoomwapenprogramma van Irak's dictator Saddam Hoesein.
Het VVD-Tweede-Kamerlid Jan-Dirk Blaauw is zeer verbolgen over de gang van zaken: 'Het is uitermate betreurenswardig wanneer vast komt te staan dat Economische Zaken niet over dezelfde gegevens beschikken als het IAEA in Wenen. Vooralsnog ga ik uit van de goede trouw van het ministerie".


Centerboek
ISBN 90-5087-027-9

meer artikelen

back home