PETTEN NÚ CLEAR !
een initiatief van onafhankelijke mensen uit NederlandGeachte leden der Tweede Kamer,

De UCN- klokkenluider Frits Veerman uit Huizen werd korte tijd vastgezet in de Bijlmerbajes wegens zijn waarschuwingen inverband met de Ultracentrifuge. Het heeft niet mogen baten: Pakistan heeft de bom en Irak en Noord- Korea kunnen er één gaan maken.

Wij verzoeken de leden der Tweede Kamer hierover contact op te nemen met de Heer Veerman eventueel kunnen wij voor bemiddeling zorgen. Welke stappen denkt u te nemen?

L.N. van den Bos- woordvoerder Petten Nú Clear!

L. N. van den Bos OPEN BRIEF/ CC: mr. H. C. J. L. Borghouts
Commissaris van de Koningin
Provincie Noord-Holland


De Heurne, 20 februari 2003

Aan het ANP

Volgens de kop van een artikel van Karel Knip in de NRC van 15 februari Thema Kernenergie:

" wordt er gevreesd dat landen als Noord- Korea en Iran hun nucleaire programma's willen gebruiken bij de productie van atoomwapens."

Pakistan en Irak worden door Knip niet genoemd maar horen in deze rij thuis, de productie heeft daar al plaatsgevonden.

"Bij de opbouw van zijn wapenarsenaal heeft Saddam Hoessein gebruik gemaakt van een puur Nederlandse uitvinding én van de hand- en spandiensten van een chemicus uit Den Helder.

Bagdads nucleaire programma stoelt op het door het Almelose UCN ontwikkelde centrifugeprocédé, de immense voorraden gifgas werden mede verkregen dankzij de door de CIA gezochte Frans van Anraat uit Den Helder.

Met mosterdgas pleegde Saddam in 1988 een van de grootste gruweldaden van de twintigste eeuw; de aanval op de Koerdische stad Halabja waarbij 5000 kinderen, vrouwen en mannen de dood werden ingejaagd."

(bijlage: Telegraaf 080203)

Toen UCN- klokkenluider Frits Veerman indertijd waarschuwde voor dit soort ontwikkelingen met de Nederlandse ultracentrifuge werd hij opgesloten in de Bijlmer, hij moest zijn mond houden!

De dood van duizenden Koerden in Halabja zou op zijn minst tot nadenken moeten stemmen in Nederland bij verdere leveranties van levensgevaarlijke technologie en producten voor de samenstelling van gifgas, ultracentrifuges en ballenbakreactoren. De stelling dat er "een van nature veilige ballenbakreactor bestaat." ( bedoelt is de Hoge Temperatuur Reactor, HTR) is een reclame kreet uit Petten die door uw krant is overgenomen:

"Het IAEA heeft afstand genomen van de term inherent veilig. Volgens de internationale kernenergie-instantie bestaat er geen reactor waarbij de kans op een ramp is uitgesloten. Ook bij de inherent veilige reactor kan de storing uiteindelijk op een ramp uitdraaien, hoe klein die kans ook is. De kernindustrie echter wil ons nog vaak doen geloven dat die inherent veilige reactor er toch ooit zal komen.

De geschiedenis van de HTR belooft weinig goeds voor de toekomst. In 1991 staakte het Duitse Siemens haar onderzoek naar de HTR omdat de reactor niet haalbaar bleek, terwijl er al 2 miljard gulden in gestoken was. Ook in andere landen kende de HTR de nodige tegenslagen. Eigenlijk kent de HTR een geschiedenis van drie decennia onderzoek maar is het niveau van prototype en demonstratiereactor nooit ontstegen.

Ondanks dat de 'kern' van een HTR niet kan smelten kent het ontwerp wel andere gevaren. Grafiet is een stof die kan branden en de ramp in Tsjernobyl liet zien wat de gevolgen van zo'n brand kunnen zijn. Ook bij de HTR is een dergelijk scenario mogelijk als lucht of water in de reactor komt door een lekkage.

De HTR heeft bovendien geen betonnen koepel die moet voorkomen dat er radioactieve stoffen worden geloosd bij een ongeluk. Sterker nog, het ontwerp laat zo'n koepel ook niet toe. Een reden voor de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission om in 1988 ernstige kritiek te uiten op het ontwerp.

De HTR technologie kan ook gebruikt worden in de productie van kernwapenmateriaal. Sommige ontwerpen maken gebruik van hoogverrijkt uranium, wat direct bruikbaar is in kernwapens."

( bijlage: inherent veilige reactor Laka)

Het artikel in de NRC komt niet helemaal onverwachts immers medio december 2002 kondigde het Financieel Dagblad al aan dat: "2003 het jaar van de waarheid voor de kleine ballenbakcentrale." ging worden.( bijlage: FD)

NRG-directeur André Versteegh uit Petten denkt er heel anders over: Misschien wel het belangrijkste argument voor de HTR, is dat een ongeluk à la Tsjernobyl niet mogelijk is met deze centrale. 'Ook al valt alle koeling weg, dan kan er nog geen radioactiviteit ontsnappen', zegt Versteegh. Dat komt omdat de brandstof, het uranium, lekdicht verpakt zit in hele kleine brandstofkorrels, die op hun beurt weer zijn opgeslagen in grafietballen. De kernreacties vinden plaats in de korrels. Die laten geen straling door tot een temperatuur van 1600 graden Celsius. En die temperatuur kan de reactor zelfs bij het wegvallen van alle koeling nooit bereiken. Aldus Versteegh.

Bij de dienstverleningen vanuit Nederland voor het gifgas van Irak en de atoombom van Pakistan, Irak en Noord- Korea hebben we misschien zitten slapen en klokkenluider Veerman even in de gevangenis gezet om hem het zwijgen op te leggen, bij de tot standkoming van de Hoge Temperatuur Reactor kan dat niet meer:

de leden der Tweede Kamer zijn meerdere malen gewaarschuwd voor de HTR en de pers is op de hoogte van het schandaal.

Op 17 maart 2003 worden raadsleden, wethouders en burgemeesters van de provincie Noord-Holland o.a. geïnformeerd over 'het gevaarlijke spel met de zwarte ballen' te Petten.

L.N. van den Bos - woordvoerder Petten Nú Clear

 

 

Burgerforum voor Democratie

Brief deze week gezonden aan de Tweede Kamer

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Defensie,

Geacht Kamerlid,

In een spraakmakend artikel in Vrij Nederland van 21 februari 2004 van Ko Colijn over o.a. de rol van Nederland en de nucleaire handel met Pakistan staan opmerkelijke uitspraken.
Khan weet nog altijd internationale controle op strategische goederen te omzeilen ook in Nederland. Volgens Khan kreeg hij "de beste ingenieursopleiding in Delft, een van de beste universiteiten ter wereld als je het mij vraagt. Ik heb heel veel aan Delft te danken."
Er bevindt zich nog altijd een raketcompressor bestemd voor Khan in een luchtgekoelde explosievrije container in Nederland, in de buurt van Montfoort.
Een bedrijf wenst nog steeds een vergunning voor de uitvoer van het apparaat en beweert er niets mee te maken te hebben dat het oorspronkelijke contract van Henk Slebos was.
Het bedrijf is in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Slebos wordt in de processtukken geanonimiseerd als F.
'F.' 'verkoopt nagenoeg alleen maar goederen aan bedrijven in Pakistan. Het lijkt er echter op dat bijna alle door F. naar Pakistan geleverde goederen bestemd zijn voor Khan Research Laboratories.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde het bedrijf nog op 27 juni 2001 in het gelijk. De zaak met de raketcompressor is maar het topje van de ijsberg.
Een bedrijf uit Sittard wilde een grote partij hittebestendige koolstofvezels aan de Pakistaanse ruimtevaartorganisatie Suparco leveren, vermoedelijk voor de uitlaten van de Pakistaanse Shaheen- atoomraketten.
Slebos- Research zou Baraton- drukmeters hebben besteld en geleverd aan Khan Research Laboratories voor het meten van de brandstofdruk van de Pakistaanse Hatf- en Ghauri- raketten.
(Hoewel de Amerikaanse fabrikant gewaarschuwd zou hebben en de Amerikaanse overheid de Nederlandse regering om douanebijstand heeft gevraagd)
Bij Justitie Haarlem is kortgeleden een proces-verbaal over export van dual-use goederen afgeleverd.
Het Burgerforum voor Democratie verzoekt de leden der Tweede Kamer om een parlementaire enquete in te stellen naar de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, wetenschap en overheid bij het maken van nucleaire massavernietigingswapens door Pakistan.

 

Bron: het Burgerforum voor Democratie

ROL VAN NEDERLAND CRUCIAAL

BIJ PAKISTAANSE ATOOMBOM

Burgerforum voor Democratie verzoekt Tweede Kamer om groot openbaar onderzoek

In een uitgebreid artikel over het dubbelleven van Henk Slebos schrijft de Volkskrant van heden 23 februari 2004 dat de krant vier dagen na de ondergrondse kernproef in Pakistan een fax van Abdul Khan heeft ontvangen. Volgens Khan was er in de rechtszaak tegen hem bij de rechtbank in Amsterdam in 1983:

"...geen sprake van procedurefouten, die zaak is geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Zou die zijn doorgezet dan zou de Nederlandse staat die hebben verloren. Ik heb grote waardering voor de Nederlandse wet, ik werd niet teleurgesteld."

Leveringen voor de Pakistaanse ultracentrifuge hebben over het algemeen 'normaal' kunnen plaatsvinden met behulp van de Nederlandse toeleveranciers van Urenco 1)

a) Slebos leverde geharde buizen voor verrijkingscentrifuges

b) Van Doorne Transmissies bv (VDT) in Tilburg leverde rotoren voor verrijkingscentrifuges

c) Slebos kon zelf na een gevangenisstraf ongemoeid verder handelen vanuit Noord- Holland

d) Een dochteronderneming van Gemco International van Johannes van Gemert uit Eindhoven wordt genoemd.

e) De Nederlandse ondersteuning van het ISAM 2003 werd niets in de weg gelegd, op waarschuwingen hiervoor van

o.a het Burgerforum voor Democratie werd nauwelijks gereageerd door politiek Den Haag

In 2002, tijdens de viering van het vijfentwintig jarig bestaan van de Dr. A.Q. Khan Research laboratoria (KRL) meende Khan dat de bijna honderd Nederlandse Urenco toeleveranciers smeekten om technologie aan hem te verkopen.1) Beetje bij beetje komt nu de rol die Nederlandse universiteiten, handel, bedrijfsleven en overheid spelen aan het licht.

Wij verzochten de leden der Tweede Kamer al herhaaldelijk om een 0penbaar enquête onderzoek in te stellen naar de rol die Nederland speelt bij de productie van Atoombommen in Pakistan.

Tot op heden werd door geen enkel Nederlands kamerlid op dit verzoek gereageerd.

Centerboek
ISBN 90-5087-027-9

meer artikelen

back home