Nawoord

 
Geachte lezer - Wereldburgers

Deze site is zoals u begrepen heeft een verzameling van gegevens die de afgelopen jaren in de openbaarheid is gekomen.Het verhaal is niet af. De sporen die dit schandaal heeft nagelaten blijven actueel. Niet alleen in mijn privé-leven, maar ook in het internationale machtsspel der grote staten.

Mijn conclusie is dat Nederland en de grote multinationals zich ten opzichte van de internationale rechtsorde in hoge mate hebben misdragen door alle normen van goed gedrag met voeten te treden en dat louter en alleen voor het financiële gewin.

Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat hier sprake is van zeer asociaal gedrag waardoor er vandaag op de wereld ruim 300-miljoen mensen in groot gevaar zijn.

Het Nederlandse bedrijfsleven is hier mede schuldig aan naar mijn mening.

Ik zie slechts een manier om deze terreur te stoppen.

Stop vanaf vandaag met het aankopen van Nederlandse producten die ook maar enige relatie hebben met de in deze site genoemde bedrijven. Een volledige boycot is op zijn plaats

Wij kunnen alleen op deze manier het gevaar wat deze affaire heeft ontketend stoppen en vertel aan de ons nakomende generaties door welke blunders de Nederlandse staat en haar vazallen zich heeft verrijkt, ten koste van de wereldvrede.

Stop het geweld in deze toch wonderschone wereld met een volledige boycot van alle bedrijven die heulen met de terroristen die de wereldvrede in gevaar brengen.

Frits Veerman


 


send a reaction

mail me

 

On ICQ you can talk to me

My number is:

53402020

 

Dear reader - people of the world.

This site is as you understand a collection of information of all the information that has been published in the previous years. The story is not over... the tracks left by this scandal is still very much alive. Not only in my private life, but also in the international game of power regarding the big states.
My conclusion is that the Netherlands and the big multinationals have misbehaved according to the international order of justice. This by braking all the values of good behaviour and off course only to gain more money.

My only possible conclusion is that this anti - social irresponsible behaviour has brought danger to the life of 300 million civilians.

THE DUTCH BUSINESSLIFE IS ALSO GUILTY TO THIS IN MY OPINION.

I just see one way to end this terror.
Stop from today on by buying the Dutch products that have any relation to the businesses mentioned on this site.A full boycott is at place.
This is the only way to stop the danger caused by this whole affair. Also by forwarding the information to the next generation about the mistakes made by the Dutch State and her accompanies. Costing the world peace.

Stop the violence in this miraculous beautiful world with a full boycott of all companies whom support the terrorist endangering the world peace.

Frits Veerman.

Centerboek
ISBN 90-5087-027-9

krantenartikelen

fotopage

back home