Irak maakt atoombom met ons procédé


Amsterdam woensdag
De atoomwapens waaraan Irak op dit moment volgens de Verenigde Naties de laatste hand legt, blijken te worden vervaardigd met behulp van het Nederlandse ultracentrifugeprocédé.
In een dorp ten noorden van Bagdad is een installatie voor de verrijking van uranium ontdekt. Verrijkt uranium is het basismateriaal voor de productie van een atoombom. In de geheime Irakese nucleaire fabriek zijn diverse hoge ultra centrifuges van 1,80 meter ontdekt.
Deze zijn volgens het VN-inspectieteam een exacte kopie van de Nederlandse vinding.

Atoomspion Khan
Irak heeft de blauwdrukken voor de installaties in handen gekregen via het Pakistan Institute of Nuclear Research in Kahuta, een afgelegen streng bewaakt complex vlak buiten Islamabad, waar de beruchte atoomspion dr. Abdul Quadeer Khan de scepter zwaait. Dit blijk uit totnogtoe geheim gehouden verslagen van het VN-inspectieteam dat moet toezien op naleving van het bestand in Irak.
Dit bestand voorzag na afloop van de golfoorlog in vernietiging van Iraks immens wapenpotentieel.
Dr. Abdul Quadeer Khan werd op 14 november 1983 bij verstek door de Amsterdamse rechtbank tot vier jaar cel veroordeeld wegens spionage bij Ultra Centrifuge Nederland (UCN) in Almelo en het Fysisch-Dynamisch Onderzoekslaboratorium in Amsterdam, dat deel uitmaakte van het VNF-Stork-concern.
Later werd het vonnis door het gerechtshof in Amsterdam vernietigd wegens vormfouten, sindsdien is Khan een 'niet gewenst' persoon in ons land.

 

Door:

Joost de Haas en Charles Sanders

 

BCCI-bank
De verdediging van de atoomspion werd gefinancierd door de wereldwijd in opspraak geraakte Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Deze door de Pakistaan Agha Hassan Abedi, een vertrouweling van ex-dictator Zia ul-Haq, opgerichte bank blijkt jarenlang de geheime wapenprojecten van met name Irak te hebben gefinancierd.
Ook het roemruchte superkanon van Sadam Hoessein werd na BCCI-bemiddeling betaald, zo blijkt uit recente verslagen van de Amerikaanse senaat.

Minachting
Dr. Khan wordt algemeen beschouwd als geestelijk vader van de geestelijke vader van de islamitische atoomkracht. Zijn politieke voorkeren waren altijd sterk gericht op de islam en hij maakte nooit een geheim van zijn minachting voor het Westen en Israël. Dit verklaart de Nederlandse technicus Veerman, die van 1972 tot 1976 in Nederland nauw samenwerkte met Khan.
Veerman: "Die levensgevaarlijke ultracentrifuges in Irak zijn puur Nederlands. Khan heeft eerst ervoor gezorgd dat Pakistan ze in handen kreeg, vervolgens heeft hij de blauwdrukken via zijn eigen instituut doorgeleverd aan Bagdad. Zo is Saddam Hoessein op eenvoudige wijze in staat verrijkt uranium te produceren voor de aanmaak van atoomkoppen."

 
Waarschuwing
Veerman, die in de jaren zeventig de UCN-directie diverse malen waarschuwde voor de spionageactiviteiten van Khan, werd na de vlucht van de Pakistaan uit ons land in 1976, diverse keren benaderd door Libische, Irakese en Pakistaanse diplomaten om voor de betrokken regeringen te komen werken.
De in het Noord-Hollandse Huizen wonende technicus: "Ik kon miljoenen verdienen. In Islamabad stond een complete villa voor me klaar. Maar uiteindelijk heb ik bedankt. Als ze niets meer aan mijn diensten hadden gehad, was ik geëxecuteerd. Nu blijkt dat ook Bagdad dankzij dr. Khan in het bezit is van het ultracentrifuge procédé. Het is een schande dat een puur Nederlandse vinding de wereld naar de rand van de afgrond brengt."

Centerboek
ISBN 90-5087-027-9

meer artikelen

back home