Verhaal van Veerman leidt tot boek

(van onze nieuwsdienst)
Huizen - De Huizer Veerman zal waarschijnlijk binnenkort getuigen voor de onderzoekscommissie van het Europese parlement. Deze commissie gaat de schendinge van het Uratomverdrag, een transportregeling tussen Europese landen die gebruik maken van kernenergie, onderzoeken. De Belgische parlementariër Paul Staes, die zitting heeft in de Regenboogfractie van de Europese commissie, wil hem laten horen over de affaire-Khan.
Dit komt door bemiddeling van de Hilversumse advocaat mr. P.J. Signer, die de raadsman is van de Huizer. Veerman was in de jaren zeventig de naaste medewerker van de Pakistaanse atoomspion Abdoel Quadeer Khan, die uit Nederland atoomgeheimen zou hebben gesmokkeld.
Door zijn werk bij FDO en de NV Ultracentrifuge Nederland (UNC), en dankzij falende veiligheidsvoorschriften kon Khan atoomgeheimen naar zijn geboorteland smokkelen. Inmiddels staat in Pakistan een exacte kopie van het ultracentrifuge-project in Almelo.
Eind Februari komt er een boek uit over de atoomspionage van Khan. het boek wordt geschreven door de journalist Jacques Ros, en is voor zestig procent gebaseerd op informatie van Veerman. veerman is door de affaire ernstig gedupeerd: hij verloor zijn baan en werd anderhalf jaar lang lastig gevallen door de BVD, die het vermoeden had dat de Huizer betrokken was bij de spionage. Ros: "We proberen alle partijen aan het woord te laten. Van Kahn hebben we te horen gekregen dat ook hij schriftelijk mijn vragen wil beantwoorden."Parlementariër Staes legt een link tussen de spionagepraktijken die zich in Almelo hebben voorgedaan en de illegale atoomtransporten waarmee onlangs het Westduitse bedrijf Transnuklear in opspraak kwam. Staes vermoedt dat Pakistan hiervoor opdracht gaf, met het oog op de kennis die het land door de spionage-activiteiten van Khan reeds in huis had.
Hij denkt tevens dat er een verboden transportlijn van radioactief afval tussen diverse Europese bedrijven bestaat. "Mijn vermoeden wordt versterkt door de berichten van afgelopen woensdag, over het transport van radioactief materiaal dat vorig jaar regelmatig tussen Transnuklear en nederlandse bedrijven plaats vond."

Huizer getuige in zaak atoomspionage

Frits Veerman (l) en de Belgische parlementariër Paul Steas spreken in Huizen over de affaire Khan.

Centerboek
ISBN 90-5087-027-9

meer artikelen

back home