Van Anraat

maandag 20 december 2004 VOLKSKRANT
Verdachte handelaar Van Anraat was tevens informant van AIVD
Door Marc van den Eerenbeemt en Weert Schenk

AMSTERDAM - Frans van Anraat, aangehouden op verdenking van medeplichtigheid tot volkenmoord in Irak, was informant van de inlichtingendienst AIVD. Dat melden betrouwbare bronnen. Vrijdag werd al bekend dat de handelaar in chemicaliën verbleef in een safe house, een huis dat het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt voor mensen die persoonsbeveiliging nodig hebben.

DEN HAAG - De Nederlandse zakenman F. van Anraat, die wordt verdacht van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Irak, komt voorlopig vrij. De raadkamer van het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag besloten zijn voorlopige hechtenis te schorsen.

Van Anraat voorlopig vrijgelaten 27-01-'05
De zakenman Van Anraat, die wordt verdacht van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en volkenmoord in Irak, komt voorlopig vrij.
De raadkamer van het gerechtshof in Den Haag schorst zijn voorlopige hechtenis. De reden voor het besluit is niet bekendgemaakt.

Van Anraat wordt verdacht van het leveren van duizenden tonnen grondstoffen voor chemische wapens, tussen 1984 en 1988. Het regime van Saddam Hussein heeft chemische wapens ingezet in de oorlog met Iran (tussen 1980 en 1988) en tegen de Koerdische bevolking in Noord-Irak.

Kamervragen
Het Tweede-Kamerlid Van Velzen (SP) heeft minister Donner van Justitie met spoed om uitleg over de vrijlating van Van Anraat gevraagd. Ze wil weten of er gevaar bestaat dat de verdachte naar het buitenland vlucht. Bij zijn arrestatie op 6 december was hij van plan het land te verlaten. De zakenman zat sinds zijn arrestatie in Nederland vast. Zijn proces begint half maart met een pro-formazitting. Het Openbaar Ministerie verhoort intussen vele getuigen, ook in het buitenland.

De AIVD wilde van Van Anraat, die dertien jaar in Irak woonde, informatie over het wapenprogramma van de Iraakse dictator Saddam Hussein. Ook melden bronnen dat de telefoon van Van Anraat voorafgaande aan zijn arrestatie werd afgeluisterd door justitie.
Duidelijk is dat zich twee overheidsdiensten, de AIVD en justitie, bezighielden met de uit Irak gevluchte handelaar.
Zes weken voor zijn arrestatie kreeg Van Anraat nog een paspoort. Dat is opmerkelijk, want hij was eerder op de vlucht voor de Amerikaanse justitie. Kort voor zijn aanhouding werd duidelijk dat hij op het punt stond opnieuw de wijk te nemen. Om die reden is zijn arrestatie een dag vervroegd.
SP-Kamerlid Krista van Velzen, die eerder vragen in het parlement stelde over de aanpak van Van Anraat, vermoedt dat sprake is van een ernstig conflict tussen justitie en het ministerie van Binnnenlandse Zaken, waartoe de AIVD behoort. Zij meent dat er tegengestelde belangen zijn. 'De AIVD wil hem beschermen, justitie wil hem vervolgen.'
Zij noemt het onaanvaardbaar 'dat er kennelijk een politiek besluit is gevallen om een verdachte van een vreselijk misdrijf als genocide te beschermen. Dit is een bedreiging voor de rechtsstaat.' Voor zijn terugkeer uit Irak verstrekte Nederland een zogenoemd laissez-passer.
Eerder heeft de Volkskrant al gemeld dat het plaatsvervangend hoofd van het Iraakse programma voor chemische wapens onlangs een zeer belastende verklaring heeft afgelegd over Van Anraat. Het OM heeft deze verklaring opgenomen op een geheime locatie in het Midden-Oosten.

Spits
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse zakenman F. van Anraat, die wordt verdacht van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Irak, komt voorlopig vrij. De raadkamer van het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag besloten zijn voorlopige hechtenis te schorsen.

Dat heeft zijn advocaat J. van Schaik gezegd. Ook het gerechtshof heeft het besluit bevestigd, maar kon de reden ervan nog niet aangeven. De vermoedelijke handlanger van de verdreven Iraakse leider Saddam Hussein zat sinds zijn arrestatie op 6 december vorig jaar in Nederland vast.

Grondstoffen

Justitie vermoedt dat Van Anraat duizenden tonnen grondstoffen voor chemische wapens tussen 1984 en 1988 aan het voormalige regime in Bagdad heeft geleverd. De toenmalige Iraakse regering heeft de chemische wapens ingezet in de oorlog met Iran (1980 tot 1988) en tegen de Koerdische bevolking in Noord-Irak.

Het Tweede-Kamerlid Van Velzen van de SP heeft minister Donner (Justitie) met spoed om uitleg over de komende vrijlating gevraagd. Ze wil van hem weten hoe hij kan garanderen dat Van Anraat niet opnieuw de benen neemt. Toen Van Anraat in Amsterdam werd opgepakt, stond hij op het punt het land te verlaten.

Het was niet de eerste keer dat hij werd opgepakt. In 1989 werd hij op verzoek van de Verenigde Staten in Milaan aangehouden. Hij vluchtte naar Irak toen na twee maanden zijn uitleveringsdetentie werd geschorst. Hij bleef daar tot de inval van de militaire coalitie in 2003. Daarna kwam hij via Syrië naar Nederland.

Ministerie van Justitie

Het ministerie van Justitie kon donderdagavond niet reageren op het besluit om Van Anraat te schorsen. Een woordvoerster van het departement wees erop dat het een zaak van het Openbaar Ministerie is.

Het Tweede-Kamerlid Wolfsen van de PvdA is ,,verrast'' over het nieuws dat de van oorlogsmisdaden en volkerenmoord verdachte zakenman F. van Anraat vrijkomt.

telegraaf

do 27 jan 2005, 20:07
PvdA verrast over vrijlating Van Anraat
DEN HAAG - Het Tweede-Kamerlid Wolfsen van de PvdA is "verrast" over het nieuws dat zakenman F. van Anraat, verdacht van oorlogsmisdaden en volkerenmoord, voorlopig vrijkomt. Hij is bovendien benieuwd naar de voorwaarden die de raadkamer van het gerechtshof in Den Haag heeft gesteld aan de schorsing van de voorlopige hechtenis van Van Anraat.

Wolfsen wil in dat verband vooral weten of Van Anraat in Nederland moet blijven, zo zei hij donderdag in een eerste reactie.

VVD-Kamerlid Griffith wilde niet inhoudelijk op de vrijlating reageren, omdat ze de feiten en omstandigheden niet kent en omdat er sprake is van een rechterlijke beslissing. Ze gaat ervan uit dat de raadkamer van het gerechtshof een weloverwogen oordeel heeft geveld, waarin ook rekening is gehouden met de mogelijkheid dat Van Anraat vluchtgevaarlijk kan zijn. Volgens Griffith moet de politiek zich niet uitlaten over een rechterlijke uitspraak.

Ook het CDA wilde geen commentaar geven, omdat het om een beslissing van de rechter gaat. Daar moeten politici niet op reageren, zei Kamerlid Van Haersma Buma.

Elsevier

vrijdag 28 januari 2005 17:45


OM verzet zich tegen vrijlating Van Anraat
De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorlopige hechtenis geschorst, maar als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt komt daar niets van in. Hierdoor is het onzeker of Frans van Anraat, die wordt verdacht van genocide wegens het leveren van grondstoffen voor gifgassen aan Saddam Hoessein, binnenkort vrijkomt.

Het landelijk parket van het OM heeft vrijdag bevestigd dat het wil voorkomen dat Van Anraat vrijkomt. Van Anraat zou in elk geval tot volgende week vrijdag in hechtenis blijven.

Een woordvoerder van het gerechtshof in Den Haag kon donderdag geen mededelingen doen over de reden van zijn vrijlating. ‘Het is een beschikking van de raadkamer en die zijn niet openbaar.’ Het is evenmin duidelijk welke voorwaarden aan de schorsing zijn gesteld.

SP-kamerlid Krista van Velzen heeft kamervragen gesteld aan CDA-minister Piet Hein Donner van Justitie. 'Deze verdachte is overduidelijk vluchtgevaarlijk en ik wil van de minister weten hoe hij er zorg voor zal dragen dat Van A. niet opnieuw aan berechting zal ontsnappen.'

Irak
Van Velzen doelt op zijn eerdere aanhouding in 1989. Van Anraat werd toen in Milaan aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten. Hij wist naar Irak te vluchten en bleef daar tot de val van Saddam Hoessein in 2003. Daarna kwam hij via Syrië naar Nederland.

De zaak-Van Anraat is omgeven met geheimzinnigheden. Op 6 december werd hij in Amsterdam aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven en volkerenmoord. Hij zou tussen 1984 en 1988 duizenden tonnen grondstoffen voor het dodelijke mostergas aan het regime van Saddam Hoessein hebben geleverd.

Kort na zijn aanhouding in december 2004 bevestigde de inlichtingendienst AIVD tegen het NOS-journaal dat Van Anraat als informant voor de dienst zou hebben gewerkt. Ook verschenen berichten dat hij zelfs enige tijd in een safehouse van de AIVD heeft gezeten. Dit bericht werd later door minister Donner en VVD-minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken tegengesproken. Het leek erop dat de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken volkomen langs elkaar heen hadden gewerkt. In antwoorden op kamervragen ontkenden Donner en Remkes dit. Op vragen over een mogelijke relatie tussen Van Anraat en de AIVD antwoordden zij dat hierover om veiligheidsredenen geen uitspraak werd gedaan.


Publicatiedatum: 28 januari 2005

 

 

Centerboek
ISBN 90-5087-027-9

meer artikelen

back home